PRŮBĚH SPOLUPRÁCE:

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE ARCHITEKT - KLIENT/ZADAVATEL:

- Při první nezávazné konzultaci vyslechneme Vaše požadavky, přání a touhy, které byste chtěli od nás zrealizovat. Probereme také Vaše finanční možnosti a výši nákladů na realizaci.

-Po první schůzce pro Vás připravíme cenovou nabídku za naši práci, a přibližný časový harmonogram průběhu práce až do realizaci.

-Platba zálohy na práci 50% z celkové částky odsouhlasené klientem.

- Na základě Vašich požadavků a představ vytvoříme základní koncept daného interiéru, který bude odpovídat Vašemu životnímu stylu. To znamená 2D půdorys + tzv. "Moodboard", kde je vidět barevný a stylový návrh, kterým by se mohla realizace ubírat.

Ukázky moodboardů:

-Po odsouhlasení základního barevného a materiálového návrhu Vám připravíme první návrhy pro Váš interiér. 

 2D návrh půdorysu, skicy, nebo 3D prostorová vizualizace (po dohodě)

- Spolupracuji s autorizovaným stavitelem , můžeme tedy vypracovat i podklady pro ohlášení stavby, případně pro stavební povolení, včetně technické a průvodní zprávy.

- Každý detail bude pečlivě promyšlen a během návrhu s Vámi konzultován.

- Pokud bude součástí návrhu i solitérní či vestavný nábytek na míru, připravíme výkresy a podklady pro výrobu, a na instalaci i realizaci dohlédneme. (autorský dozor a předání hotového díla).

- Vytvoříme celý návrh včetně konkrétního nábytku, barev, materiálů, osvětlení a případně dekorací.

-Odevzdání finálních výkresů, odkazů na prodejce či výrobce, předání návrhu k realizaci (Nabídka z naší strany může být jen návrh, realizaci si zajišťujete sami, nebo návrh včetně realizace, a autorský dozor). viz ceník

-Doplatková faktura , doplatek do výše konečné částky (50%)

- realizace

- předání díla

-Doplatek za autorský dozor (dle hodinové sazby, tato částka není součástí ceny za návrh interiéru)